Vývoj mobilných aplikácií

iMesto - mobilná aplikácia pre mestá

iMesto - mobilná aplikácia pre mestá

Čo je iMesto?

Aplikácia umožňuje občanom a návštevníkom mesta, mestskej časti alebo obce priamo v ich mobile bezplatný a neobmedzený prístup k dôležitým informáciám o:

  • samosprávnom úrade, kontaktných informáciách a úradných hodinách
  • daniach
  • voľbách a referendách
  • materských a základných školách
  • sociálnych službách
  • kultúrnych a športových podujatiach
  • mestskej autobusovej doprave
  • cestovnom ruchu

Pomocou aplikácie iMesto je možné ohlásiť:

Aplikáciu iMesto je možné prispôsobiť a rozšíriť na mieru podľa individuálnych potrieb Vašej samosprávy – kontaktujte nás.

Ako získať iMesto?

Vytvorenie a  spustenie Vašej aplikácie v 3 jednoduchých rokoch:

1. Zakúpenie licencie

Aplikáciu iMesto môže Vaša samospráva začať využívať po zakúpení licencie na služby spojené s jej spustením a používaním.
Základná verzia už za 1.690,- € bez DPH obsahuje:

2. Úprava aplikácie pre Vaše mesto

Naši špecialisti prispôsobia aplikáciu a jej obsah pre  Vaše mesto a poskytnú Vám školenie pre jej jednoduché spravovanie.

3. Spustenie aplikácie

Následne aplikáciu sprístupníme verejnosti (App Store, Google Play), odkiaľ si ju občania môžu bezplatne stiahnuť a začať využívať.

Pre bližšie informácie vyplňte kontaktný formulár alebo sa obráťte na:
Martina Sulíková, , +421 2 3278 8851

Kontaktný formulár